skisse 18.01.02

VEILEDNING  

Enhetens fullstendige navn/firma. (1.1)  Info

Drives virksomheten under det samme navnet? (1.3)  Info

Ja

 

Nei -> Navn på virksomheten 

Gate, husnummer eller sted

Postnr. 

Poststed

Kommune

Land

Telefonnummer  

Telefaksnummer  

E-postadresse

 

 

Postboks, gate, husnummer eller sted

Postnr. 

Poststed

Kommune

 

 

Foregår virksomheten på hovedkontorets adresse? (6)   Info

Ja

Nei -> Virksomhetens beliggenhetsadresse                

Gate, husnummer eller sted

Postnr. 

Poststed

Kommune